ประมวลภาพ “ครูณัฐ” วิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เข้าสู่วันที่ 8 ของการวิ่ง “ล้านก้าวล้านใจ”
ของ “ครูณัฐ” ณัฐวัฒิ โรจน์สุธี ครูสอนศิลปะ รร.โยธินบูรณะ
วิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

[คลิป] “ครูณัฐ” วิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วันที่ 8

โครงการ “ล้านก้าวล้านใจ” ของ “ครูณัฐ” ณัฐวัฒิ โรจน์สุธี ครูสอนศิลปะ รร.โยธินบูรณะ วิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี