“ดงฟ้าห่วน” ป่าในเมืองเพื่อความสุขของชาวจ.อุบลราชธานี

สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อยู่กลางเมืองอุบลราชธานี มีพื้นที่สภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ภายในมีความร่มรื่น ซึ่งเป็นป่าในเมืองแห่งที่ 9 จากเป้าหมายพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 51 แห่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ