นักวิชาการ ชี้ อย่าไปเต้นตาม ดราม่า! ทวงคืน ศิลปะการแสดงโขน

อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า อยากให้มองว่าศิลปะการแสดงโขน เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้