โรงเรียนดรุณวิทยา จ.น่าน จัดอาหารกลางวันโปร่งใส

โรงเรียนดรุณวิทยา จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งแห่งที่จัดอาหารกลางวันโปร่งใสให้นักเรียนกินดีอยู่ดีตามหลักโภชนาการ