สนามบินอุบลฯ ยกเลิกเที่ยวบินเกลี้ยง เหตุไฟฟ้าลัดวงจร

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุดอธิบดีกรมท่าอากาศยานแจง ปิดใช้สนามบิน ในวันที่ 1 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 19.20 น. – วันที่ 2 พ.ค61 เวลา 08.00 น.แล้ว