เปลี่ยนม้ากลางศึก (อีก) ในการยางฯ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “เปลี่ยนม้ากลางศึก (อีก) ในการยางฯ” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ