“ดร.ปณิธาน” ประเมินสถานการณ์ สหรัฐฯโจมตีซีเรีย

สถานการณ์ที่ประเทศสหรัฐฯ  และพันธมิตรชาติตะวันตก ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศซีเรีย ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยถึงผลกระทบที่ไทยจะได้รับ