เปิดตัว? “ดร.วีระชัย” ดีล เมกเกอร์พรรค “ลุงกำนัน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”