คนที่ 13!! “ดร.ก้องศักด” เข้าป้ายนั่งผู้ว่า กกท. คนใหม่

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ มีมติเอกฉันทน์เลือก ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทนที่ “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ที่จะหมดวาระในปลายเดือน มิ.ย.