ประกาศวันฮารีรายอ 15 มิ.ย. 61 หลังมีผู้เห็นดวงจันทร์ที่ยะลา

มีผู้เห็นดวงจันทร์แล้ว ที่เขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี 1439 ฮิจเราะห์ ซึ่งตรงกับ 15 มิถุนายน 2561

1 วันอาจมี 25 ชั่วโมง! เมื่อดวงจันทร์ถอยห่างโลกมากขึ้น

เชื่อไหมว่า ในอดีตกาลหนึ่งวันบนโลก เคยมีเพียง 18 ชั่วโมง เหตุผลเพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกกว่าปัจจุบัน…ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน พบว่า เมื่อกว่า 1,400 ล้านปีที่แล้ว ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกเรามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

จีนปล่อยดาวเทียมเพื่อสำรวจด้านที่มองไม่เห็นของดวงจันทร์แล้ว

จีนปล่อยดาวเทียมถ่ายทอดข้อมูลเพื่อเป็นตัวเชื่อมสัญญานการสื่อสารระหว่างโลกกับยาน จาง อี โฟร์ ยานสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ เพื่อสำรวจอีกฟากของดวงจันทร์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้ว เมื่อเช้านี้