พลิกชีวิต! อดีตพนักงานปลูกดอกขจรสร้างรายได้

การทำเกษตรแบบผสมผสาน วัตถุประสงค์หลักคือลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ แต่เกษตรกรที่ จ.มหาสารคาม กลับสร้างรายได้ได้แบบมหาศาล จากเดิมเป็นมนุษย์เงินเดือนเมืองกรุง แต่หันกลับมาพลิกพื้นดินที่บ้านเกิด จนล่าสุดนอกจากจะสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ยังได้อยู่พร้อมหน้ากันด้วย