เช็กอิน : บานแล้ว ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 1,258 ต้น บานสะพรั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำให้เกิดความสวยงามเป็นอย่างมาก