ชาวสวนพิจิตร ปลูกดอกดาวเรืองรับเดือนมหามงคล ร.10 

เกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรปลูกและบำรุงรักษาดอกดาวเรืองให้บานเหลืองอร่ามเป็นสวนดอกไม้มงคล รับเดือนมหามงคลรัชกาลที่10  เต็มพื้นที่ 3 ไร่ และยังสามารถเก็บดอกขายสร้างรายได้ เดือนละ 10,000-20,000 บาท

1 2 3 4