สิ้นแล้ว! “ดอกดิน กัญญามาลย์” ศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดง

“ดอกดิน กัญญามาลย์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ภาพยนตร์) ปี 2555 ถึงแก่กรรม ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เนื่องจากหัวใจล้มเหลว สิริรวมอายุ 93 ปี 7 เดือน