ชี้เป้า! แลนด์มาร์คใหม่ ทุ่งปอเทืองบานในอุทยานกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ปลูกปอเทืองออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม มีประชาชนแวะเวียนมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมาก