“พ่อค้า-แม่ค้าไทย” โวย พม่าแย่งขายดอกไม้ตลาดชายแดนแม่สอด

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”