“ดอน” ยัน ต่างชาติเข้าใจไทย เลื่อนเลือกตั้งตลอดมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า หลายประเทศเข้าใจ สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี 2562