ไม่ต้องกลัว “ดักแด้อบกรอบ” แคลเซียมสูง กินแต่พอดี มากเกินไปก็เสี่ยงป่วย

อย.ยืนยันขนมดักแด้อบกรอบ แคลเซียมสูง สามารถรับประทานได้ แต่ควรบริโภคในปริมาณที่พอดี หากมากเกินไปเสี่ยงเจ็บป่วย ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หรือมีประวัติแพ้ควรหลีกเลี่ยง