เศรษฐกิจรุ่ง! ดันราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าเกษตรกรไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ แม้ไตรมาสแรกภาพรวมราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรจะลดลง แต่ยังมีปัจจัยบวกหลายประการที่ผลักดันให้ราคาผลผลิตดี