ภารกิจดับไฟป่าภาคเหนือ สร้างเครือข่ายป้องผืนป่าต้นน้ำ

เปิดภารกิจ จิตอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง เร่งสร้างเครือข่ายดับไฟป่า เพื่อรักษาผืนป่าต้นน้ำ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณพงษกร หงษ์จันทร์ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

1 2