หมอเตือน! “นักดื่ม” ช่วงสงกรานต์เสี่ยงสุขภาพทรุด

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีสภาพอากาศร้อนจัดเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พร้อมแนะนำหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำกลางแดดเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเป็นโรคลมแดด