ญี่ปุ่นทึ่งดูคลิป หมูป่า speak english คล่องปรื๋อ ชื่นชมเด็กไทยเก่ง

โลกออนไลน์ยังปรากฎความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กู้ภัยที่ ถ้ำหลวง จ.เชียงรายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการค้นหาจะสาำเร็จลุล่วงพบตัวผู้สูญหายทั้งหมดแล้วตั้งแต่ดึกของวันจันทร์ที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา