อร่อยดึ๊บๆ “ด้วงสาคู” เมนูเปิบพิสดารขายดิบขายดี

อร่อยไม่เหมือนใคร “ด้วงมะพร้าว” หรือ “ด้วงสาคู” เมนูเปิบพิสดารหลากสีหลายรส แถมสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 900 บาท

หนุ่มหัวใส! เลี้ยงด้วงมะพร้าว เป็นเมนูพิสดารขายดิบขายดี

หนุ่มหัวใสเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว หรือด้วงสาคูหลากสีหลายรส และกลิ่น เป็นเมนูเปิบพิสดารจนส่งขายไม่ทัน