เริ่มแล้ว! เทศกาลกินเจ หลายศาลเจ้าทำพิธียกเสาโกเต็ง

หลายศาลเจ้าได้ทำพิธียกเสาโกเต็ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ