ถุงทวารเทียมยางพาราช่วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเอกชน ประสบความสำเร็จในการวิจัยนวัตกรรมถุงทวารเทียมจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่สามารถขับถ่ายทางทหารหนักได้เอง

แพทย์ ม.อ. สร้างงานวิจัยใหม่ ถุงทวารเทียม ช่วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเอกชน วิจัยนวัตกรรมถุงทวารเทียมจากยางพารา ได้สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่สามารถขับถ่ายทางทหารหนักได้