ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยดินถล่ม จ.น่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(ดินถล่ม) อ.บ่อเกลือ จ.น่าน