ในหลวงพระราชทาน ถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว [คลิป]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว