ศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้เพิ่มโทษจำคุกปัก กึนฮเยเป็น 25 ปี

ศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้ตัดสินเพิ่มโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีปัก กึนฮเย เป็น 25 ปีและสั่งเพิ่มเงินค่าปรับ ในความผิดทุจริตซึ่งทำให้เธอถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศ