ยโสธรเร่งซ่อมคอสะพานเหล็กแบรี่ หลังถูกน้ำกัดเซาะจนทรุดตัว

ที่จังหวัดยโสธรต้องให้ผู้รับเหมาเร่งซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเหล็กแบรี่ข้ามลำห้วยโพง หลังจากที่ได้มีฝนตกลงมาและส่งผลให้กระแสน้ำในลำห้วยโพงไหลเชี่ยวแรงและกัดเซาะคอสะพานจนเกิดการทรุดตัว ต้องปิดใช้งานสะพานชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน