อดีตครู ร.ร.อัสสัมชัญ ร้องเรียกค่าชดเชยหลังเกษียณ

ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ยื่นหนังสือทวงถามค่าชดเชยหลังเกษียณ เนื่องจากถูกบีบให้เซ็นหนังสือลาออก โดยไม่ได้รับเงินบำนาญ