ทำให้ผู้ป่วยได้!! หมอเจตน์ แนะรัฐบาลใช้ ม.44 “ปลดล็อกกัญชา”

เป็นประเด็นในความสนใจของประชาชน กรณี “กัญชา” นำมาใช้รักษาคนไข้ทางการแพทย์ให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ขณะที่องค์การเภสัชกรรม รับมอบกัญชา 100 กก.จาก ปปส.เพื่อวิจัย สกัดยาต้นแบบแล้ว