ฟังชัดๆ! “คิม จอง อึน” ประกาศยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

สื่อเกาหลีเหนือ ระบุ ผู้นำเกาหลีเหนือประกาศจะระงับการทดสอบขีปนาวุธ และปิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ทุกแห่ง