เด็กไทยสุดยอด! นศ. ราชภัฎสงขลา ทดลองเพาะ “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” สำเร็จครั้งแรก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สร้างชื่อ ทดลองเพาะ “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” สำเร็จ 200 ขวด ราคาขาย กิโลละ 6 หมื่นบาท