เตือนจ้า!! ครูผ่านมาตรฐาน 9 วิชาชีพ ยื่นขอ “ใบอนุญาตเป็นครู” ได้แล้วถึง 3ต.ค.นี้

ตามที่คุรุสภาเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยการโอน การทดสอบ การฝึกอบรม “มาตรฐานวิชาชีพครู” 9 มาตรฐาน สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ระวังเนื้อยุ่ย !! เตือนของเหลว “กลิตเตอร์ในเคสมือถือ” อันตราย

มีคนโทรถามเกี่ยวกับเรื่องที่ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ 2 ปี ว่า “ของเหลวในเคสกลิตเตอร์ ทำเนื้อไก่ยุ่ยได้จริงๆ ” ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ