ติวภาษาและเทคนิคช่างคนไทย ก่อนไปทำงานญี่ปุ่น

มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการคัดเลือก