มหาเธร์ เล็ง ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษข้าราชการระดับสูง

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซีย เผยเตรียมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ เพราะเกรงว่า เจ้าหน้าที่รัฐอาจเจรจากับต่างชาติไม่รู้เรื่อง