‘อัจฉริยะ’ แฉ 5 พฤติกรรมไม่เหมาะสม ‘ทนายรูปหล่อ’

นายอัจฉริยะแฉ 5 พฤติกรรม ไม่เหมาะสมของทนายรูปหล่อ หลังผู้ร้องเรียนเข้ามาตลอดระยะเวลาหลายเดือน โดยทั้งหมดเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนั้น