ทส.จัดการประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จ.แม่ฮ่องสอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮองสอน จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรทางธรรมชาติความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น