ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกีี่ยวเนื่องคดียาเสพติด

ป.ป.ส. นำทรัพย์สินที่ยึดมาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดขายทอดตลาด โดยเงินที่ได้จะนำไปสนับสนุนหน่วยงานที่ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด