โปรดฟังคำท้วงติง!! “สารสกัดกัญชา” ผลประโยชน์มหาศาลของไทย ที่ต้องช่วยกันคุ้มครอง

กรณี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกมาชี้แจงถึง ข้อกังวลเรื่องการยื่นจดสิทธิบัตร สารสกัดกัญชาตามธรรมชาติของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยนั้น นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) มีคำถามที่อยากให้ภาครัฐตอบ โดยเฉพาะการต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจน และตามอนุสัญญาทางชีวภาพ ประเทศไทยสามารถปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสารสกัดได้ตั้งแต่ต้น