โซเชียลงง! สถานีรถไฟสายสีแดงอ่อนทรุด

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน โซเชียลงง! สถานีรถไฟสายสีแดงอ่อนทรุด รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night