“กสทช.” สั่ง!ทรู เยียวยาประชาชน ปมข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุด

สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งทรูให้รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการทั้งทางแพ่งและอาญา กรณีข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุด

“กสทช.” จ่อเรียก! ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แจง SMS ดูดเงิน

วันพรุ่งนี้ (17 เม.ย. ) เวลา 10.30 น. สำนักงาน กสทช. เรียกโอเปอเรเตอร์ทุกรายเข้าชี้แจง กรณีที่มีข่าว SMS ดูดเงินประชาชนผู้ใช้บริการ

“ทรูมูฟ เอช” แจงปมยืดจ่ายค่าคลื่นความถี่ 900 MHz ชี้ รัฐไม่เสียผลประโยชน์

ทรูมูฟ เอช ชี้แจงกรณียื่นขอพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขการชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz ไปยังคสช. มิได้เป็นการขอลดจำนวนเงินค่าประมูลคลื่น แต่เป็นการขอความช่วยเหลือในการขยายจำนวนงวดชำระสำหรับงวดสุดท้ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ พร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามสภาวะต้นทุนการเงินในตลาด และมิได้เป็นการผิดนัดชำระจนต้องคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ซึ่งไม่ทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์ใดๆ อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะมีความจำเป็นในอนาคต อาทิ เทคโนโลยี 5G และ IoT ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป