“กลุ่มคัดค้าน” เข้าชื่อถอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หลังทวงคืนทุ่งสงวนฯ จ.ระนอง

การทวงคืนที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ อ.ละอุ่น จ.ระนอง กำลังบานปลาย หลังจากมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ออกจากตำแหน่ง