ประเมินผลงาน! ทวงสัญญา คสช. ครบรอบ 4 ปี

วันนี้เป็นวันครบรอบ 4 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ทำการรัฐประหาร ซึ่งหากเป็นรัฐบาลก็ถือว่าครบเทอม หลายฝ่ายจึงทวงถามเพื่อประเมินผลงานของ คสช.