“สมพิศ นิยมสุข” เครือข่าย ทสม.ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. มีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางทีมข่าวสปริงนิวส์จะพาไปรู้จัก สมพิศ นิยมสุข ทสม.ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย