มข.ช่วยออม เงินอนาคตไม่กระทบรายจ่าย นำร่อง”ทหารราบขอนแก่น”

ปัจจุบันมีหน่วยทหารต้นแบบ แห่งแรกของประเทศไทย ได้เปิดปฎิบัติการเงินออมจากอนาคต เพื่อหวังให้ข้าราชการประจำหน่วย มีเงินออม เพื่อสามารถใช้ในช่วงเกษียณอายุราชการได้อย่างยั่งยืน