นครพนม ระดมทหารช่วยซื้อสับปะรด แก้ปัญหาราคาตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

นครพนม ทหารระดมทุกภาคส่วน ระดมช่วยซื้อสับปะรด แก้ปัญหาราตกต่ำสุดรอบ 10 ปี เร่งหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนการขนส่งลดต้นทุน