ยายช็อค! เจดีย์บรรจุอัฐิบรรพบุรุษถูกขโมยทองเหลือง

รายการ ต้นเรื่อง กับ ศุภโชค โอภาสะคุณ รายการที่จะพาทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญ