ทอดผ้าป่ารีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เป็นไอเดียการลดปริมาณขยะได้อย่างมีสีสันและคึกครื้นมากๆ

“เจ้าหญิงกัมพูชา” เสด็จฯทอดผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.๙”

พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนา พระราชนัดดาในพระเจ้านโรดมสุรามฤต แห่งสหราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นองค์ประธานพิธีบุญข้าวหลาม เบิกพระเนตรพระสีวลีและถวายผ้าป่า พร้อมด้วยคณะเลขาพระสังฆราชกัมพูชา