นครพนม ยึดยาบ้าเกือบ 5 ล้านเม็ด ทะลักจากลาว ฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม

เจ้าหน้าที่จังกุมแก๊งค้ายาข้ามชาติ พร้อมยาบ้าเกือบ 5 ล้านเม็ด ฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วมลักลอบขนยาบ้าทางเรือหางยาว